Matematika PLUS
4. - 8.r. OŠ

Tečaj Matematika PLUS namijenjen je visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima koji se žele baviti naprednom matematikom, dublje istraživati matematičke koncepte i razvijati matematičke vještine na naprednoj razini. Kroz tečaj će se produbljivati i proširivati sadržaji nastavnog predmeta Matematika, s naglaskom na izborne i dodatne sadržaje i pripreme za natjecanje iz matematike.

Dodatna doza fizike
7. i 8.r. OŠ

Tečaj je namijenjen produbljivanju i proširivanju sadržaja nastavnog predmeta Fizika s ciljem postizanja iznimne razine usvojenosti, uz produbljivanje razumijevanja fizikalnih koncepata izvođenjem pokusa, rješavanjem računskih i problemskih zadataka.

Kemija života
5. - 8.r. OŠ

U sklopu ovog tečaja polaznici će naučiti kako kemijske promjene koje nas okružuju utječu na živi svijet. Tečaj je zapravo integracija biologije i kemije gdje se kroz različite praktične vježbe uči kako svijet funkcionira, kako nastaju novi materijali i novi organizmi, te kako promjene utječu na njih i to sve kroz oko biologa i kemičara.